Art on Glass

English
FÄRG OCH FORM ÅT DET GENOMSKINLIGA

Glas är ett material som är föränderligt och kan bli något nytt.
Det är det vi på Art on Glass tar till vara på i vårt skapande.
Vi förenar natur, och även andra uttryck, med interiördesign och har utvecklat en teknik där fotografi trycks på glas.
Vi vill med vårt arbete skapa nya dimensioner för både inredning och arkitektur.
Arbetsprocessen går från idé till färdig produkt eller installation.
Tillsammans med våra samarbetspartner är möjligheterna oändliga; att både genomföra större glasprojekt och att producera glasprodukter.
All bearbetning och produktion bedrivs i Sverige.


Peter Ahlén & Lutt Jeorell